Nieuws

Slagingspercentages stijgen


Het CBR heeft op verzoek van de Koepel Rijopleiding & Verkeerseducatie (KRV) een historisch overzicht gemaakt van de slagingspercentages en die tegen het licht gehouden. Daaruit is in één oogopslag te concluderen dat de slagingspercentages voor het eerste B-examen in de afgelopen dertig jaar aanzienlijk zijn gestegen van ruim 36 procent in 1993 naar bijna 52 procent eind 2022.

 

Grafiek
Op verschillende momenten wordt een stijging ingezet die steeds wordt veroorzaakt door een grote wijziging in de manier van opleiden en/of examineren. Zo hebben de tussentijdse toets (TTT), de rijopleiding in stappen (RIS) en het vernieuwd praktijkexamen B allen een bijdrage geleverd aan een hoger gemiddeld slagingspercentage.

Tussentijdse Toets
Tussen 1996 en 1999 schiet het slagingspercentage voor het eerste examen omhoog. Dit is direct na de invoering van de tussentijdse toets. De TTT werd ingevoerd na een succesvolle pilot in Brabant en Limburg in 1995. In beide provincies wordt nog steeds veelvuldig gebruik gemaakt van de TTT. En met succes, want Limburg kent het hoogste slagingspercentage van het land.

Rijopleiding in stappen (RIS)
In de periode 2000-2005 is sprake van een positief ‘RIS-effect’. Na de introductie in Arnhem gaat RIS landelijk van start. Het opleidingsprogramma zorgt zichtbaar voor een stijging van het aantal geslaagden.

Vernieuwd praktijkexamen
Het ingrijpend vernieuwde praktijkexamen B lijkt ook een voor een positief effect te zorgen. Na de invoering van het vernieuwde examen, waarin het CBR aandacht besteedt aan verkeersinzicht, gevaarherkenning en zelfstandig rijden zien we vanaf 2008 de slagingspercentages geleidelijk stijgen.

Corona-effect
In 2021 zien we een piek in de slagingspercentages. Dat is vermoedelijk een corona-effect. Na de herstart van de examinering na de tweede lockdown in 2021 ziet het CBR de slagingspercentages tijdelijk stijgen. Inmiddels is het slagingspercentage weer wat gedaald en ligt het iets boven het percentage zoals we dat voor corona kenden.

Verschil tussen eerste examen en herexamen bijgetrokken
Opvallend is ook dat het verschil in slagingspercentage tussen het eerste examen en het herexamen nagenoeg niet meer bestaat. In 1993 slaagde voor het eerste examen slechts 36,6 procent van de kandidaten. Voor het herexamen lag dat percentage destijds bijna 5 procent hoger. Het verschil tussen het eerste examen en de herexamens ligt de afgelopen jaren tussen de 0,3 en 1,5 procent.

Mooie stijging maar de ambitie is een verdere verhoging
De gezamenlijke inspanning van branche en CBR hebben in de afgelopen drie decennia laten zien dat kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn. Ook verbeterde communicatie richting jongeren en ouders, zoals de campagnes met rijbewijstips en de rijschoolzoeker, hebben een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de slagingspercentages. Uiteraard is het slagingspercentage is niet het enige aspect dat iets zegt over de kwaliteit van een opleiding, maar is wel een goede graadmeter. Er is een aanzienlijke verbetering van de slagingspercentages gerealiseerd. Dit neemt niet weg dat er nog voldoende ruimte is voor verdere optimalisatie. Andere landen met een kwalitatief hoogstaand systeem van opleiding en examinering laten zien dat dit mogelijk is. Kijken we bijvoorbeeld naar Duitsland dan ligt het slagingspercentage voor het eerste B-examen op 63 procent. De adviezen van Emile Roemer bieden goede aanknopingspunten voor een verdere kwaliteitsslag.

One thought on “Slagingspercentages stijgen

Reacties zijn gesloten.